Met een lening uit de Vroegefasefinanciering, afgekort VFF, onderzoeken starters en mkb-ondernemingen of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. De VFF moet ervoor zorgen dat uw idee van de planfase in de startfase komt.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 29 december 2023. Het totale budget voor deze regeling is € 3.5 miljoen.

De lening en de hierop berekende rente betaalt u terug. De rente bedraagt 7,56%. Het EU-referentierentepercentage is variabel en wordt door de Europese Commissie bepaald.

Zowel starters als gevestigde bedrijven profiteren van de VFF. De regeling richt zich op 3 doelgroepen:

  • mkb-ondernemers (klein en middelgroot);
  • innovatieve starters (≤ 5 jaar);
  • academische/hbo/TO2 starters (waarvan economische activiteiten rechtstreeks en onmiddellijk voortkomen uit onderzoek van een universiteit, een hogeschool, een academisch ziekenhuis).

RVO en NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen voeren deze regeling uit. RVO verzorgt de uitvoering voor mkb-ondernemers en innovatieve starters. TTW voert de regeling uit voor academische, hbo en TO2 innovatieve starters.

Er is een apart budget voor academische, hbo- en TO2-starters via de NWO/TTW. Voor de periode 2 januari 2023 tot en met 7 maart 2023 is voor deze doelgroep € 2,5 miljoen beschikbaar.