Wilt u investeren in een efficiënt warmtenet om al bestaande woningen en gebouwen van het aardgas te halen? En kunt u uw project niet uitvoeren zonder subsidie? Vraag dan de Warmtenetten Investeringssubsidie, afgekort WIS, aan voor het deel van uw investering dat zich niet terugverdient. Deze subsidie is voor projecten die snel van start kunnen gaan.

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 juli 2024 tot en met 13 december 2024. Het totale budget voor deze regeling is € 400 miljoen.

Een warmtenet is efficiënt als de warmte die geleverd wordt bestaat uit:

  • 50% hernieuwbare (duurzaam opgewekte) warmte;
  • of 50% afvalwarmte;
  • of 75% warmte uit warmtekrachtkoppeling;
  • of 50% warmte uit een combinatie van de hierboven genoemde opties.

U krijgt subsidie over de investeringskosten die u maakt voor de aanleg van een efficiënt warmtenet voor kleinverbruikersaansluitingen (kleiner dan of gelijk aan 100kW) in bestaande woningen of gebouwen. Sluit u klein- en grootverbruikers of kleinverbruikers en nieuwbouw aan? Dan heeft u een gecombineerd project. U krijgt dan subsidie voor een deel van het project.