Heeft u een aanvraag ingediend voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, afgekort WBSO? Dan kan RVO komen om te controleren of u bij het gebruik van de WBSO aan de voorwaarden voldoet.

De WBSO-adviseurs kunnen achteraf een administratieve controle uitvoeren of een controlebezoek brengen aan uw onderneming. In beide gevallen neemt RVO eerst contact met u op. Om deze controle uit te kunnen voeren, vragen de WBSO-adviseurs om vooraf (een deel van) uw S&O-administratie op te sturen. U ontvangt daarvoor een e-mail met het bericht dat er informatie voor u klaarstaat op het aanvraagportaal. Daar leest u welke gegevens ze nodig hebben, voor welke datum ze deze gegevens nodig hebben en welke controle er wordt uitgevoerd. U stuurt vervolgens de informatie via het aanvraagportaal naar het RVO.

Controlebezoek of deskcontrole

Tijdens een controlebezoek of deskcontrole controleert de WBSO-adviseur of:

  • De gegevens in de aanvraag kloppen met de praktijk.
  • De S&O-administratie voldoet aan de wettelijke vereisten.
  • De werkzaamheden en S&O-uren heeft verantwoord in de S&O-administratie.
  • De kosten en uitgaven heeft verantwoord in de S&O-administratie (dit is alleen verplicht als u bij de aanvraag heeft gekozen voor ‘werkelijke kosten en/of uitgaven’).
  • De gerealiseerde S&O-uren en eventueel gemaakte kosten en/of uitgaven kloppend heeft gemeld.
  • De goede Burgerservicenummers heeft aangeleverd voor het bepalen van de S&O-uurloon.

De Belastingdienst controleert alleen of het bedrag van de afgegeven beschikkingen goed verrekent is. Als RVO tijdens een controle nalatigheid of onzorgvuldigheid constateren, kan er een correctie-S&O-verklaring nodig zijn. In sommige gevallen leggen zij, naast een correctie, ook een boete op.

Wij kunnen samen met u een pré-controle uitvoeren zodat u weet dat u aan alle voorwaarden voldoet. Wij helpen u graag.