Bent u ondernemer en gaat u aan Research & Development, afgekort R&D, doen? Of technisch-wetenschappelijk onderzoek uitvoeren? Dan ontvangt u heel makkelijk belastingvoordeel vanuit de WBSO, ofwel Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk.

De verwachting is dat u vanaf 8 november 2023 de WBSO-aanvraag kunt indienen voor 2024.

De WBSO helpt ieder jaar 20.000 ondernemingen om Speur- en Ontwikkelingswerk, afgekort S&O, uit te voeren. Door de WBSO worden uw kosten veel lager.

Parameters WBSO 2024

In het Belastingplan 2024 zijn geen wijzigingen voor de WBSO-voorwaarden en WBSO-parameters bekendgemaakt. Voor u als aanvrager gelden daarom in 2024 dezelfde voorwaarden als in 2023.

Parameters WBSO

Tarief 2024
Tarief 1e schijf 32%
Tarief 1e schijf starters 40%
Grens 1e schijf € 350.000 S&O-grondslag
Tarief 2e schijf 16%

 

Om gebruik te kunnen maken van de WBSO, zijn er verschillende voorwaarden. De belangrijkste zijn:

  • U ontwikkelt zelf nieuwe programmatuur, een (tastbaar) product of productieproces, of u doet technisch-wetenschappelijk onderzoek.
  • Het S&O-project vindt plaats binnen de Europese Unie.
  • U pakt de S&O-werkzaamheden planmatig aan, met bijvoorbeeld meerdere projectfases.
  • Uw bedrijf betaalt inkomstenbelasting en/of loonbelasting.
  • U kunt alléén WBSO aanvragen voor toekomstige S&O-werkzaamheden.

Daarnaast zijn er verschillende aanvullende voorwaarden. Wij informeren u graag.