Bent u ondernemer en gaat u aan Research & Development, afgekort R&D, doen? Of technisch-wetenschappelijk onderzoek uitvoeren? Dan ontvangt u heel makkelijk belastingvoordeel vanuit de WBSO, Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk.

De WBSO helpt ieder jaar 20.000 ondernemingen om Speur- en Ontwikkelwerk (S&O) uit te voeren. De WBSO draagt bij aan grote innovaties. Maar ook kleine innovaties of onderzoeksprojecten worden geholpen. Door de WBSO worden uw kosten veel lager.

Parameters WBSO

Tarief 2023
Tarief 1e schijf 32%
Tarief 1e schijf starters 40%
Grens 1e schijf € 350.000 S&O-grondslag
Tarief 2e schijf 16%

De vaste aftrek in 2023 voor zelfstandigen is € 14.202 en voor starters € 21.308.

Om gebruik te kunnen maken van de WBSO, zijn er verschillende voorwaarden. De belangrijkste zijn:

  • U ontwikkelt zelf nieuwe programmatuur, een (tastbaar) product of productieproces, of u doet technisch-wetenschappelijk onderzoek.
  • Het S&O-project vindt plaats binnen de Europese Unie.
  • U pakt de S&O-werkzaamheden planmatig aan, met bijvoorbeeld meerdere projectfases.
  • Uw bedrijf betaalt inkomstenbelasting en/of loonbelasting.
  • U kunt alléén WBSO aanvragen voor toekomstige S&O-werkzaamheden.