Bent u ondernemer en gaat u aan Research & Development, afgekort R&D, doen? Of technisch-wetenschappelijk onderzoek uitvoeren? Dan ontvangt u heel makkelijk belastingvoordeel vanuit de WBSO, ook wel Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk.

De WBSO helpt ieder jaar 20.000 ondernemingen om Speur- en Ontwikkelwerk, afgekort S&O, uit te voeren. Door de WBSO worden uw innovatiekosten veel lager. De WBSO vergoedt een deel van de loonkosten van uw S&O-project. Ondernemingen kunnen daarbovenop een aftrek ontvangen over andere kosten en uitgaven van het S&O-project, zoals de inkoop van materialen.

Parameters WBSO

Tarief 2023
Tarief 1e schijf 32%
Tarief 1e schijf starters 40%
Grens 1e schijf € 350.000 S&O-grondslag
Tarief 2e schijf 16%

De vaste aftrek in 2023 voor zelfstandigen is € 14.202 en voor starters € 21.308.

Om gebruik te kunnen maken van de WBSO, zijn er verschillende voorwaarden. De belangrijkste zijn:

  • U ontwikkelt zelf nieuwe programmatuur, een (tastbaar) product of productieproces, of u doet technisch-wetenschappelijk onderzoek.
  • Het S&O-project vindt plaats binnen de Europese Unie.
  • U pakt de S&O-werkzaamheden planmatig aan, met bijvoorbeeld meerdere projectfases.
  • Uw bedrijf betaalt inkomstenbelasting en/of loonbelasting.
  • U kunt alléén WBSO aanvragen voor toekomstige S&O-werkzaamheden.