EIA

Het doel van de Energie-investeringsaftrek, afgekort EIA, is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.

Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. De aftrek van het investeringsbedrag dat in aanmerking komt is gewijzigd. Dit percentage wordt per 1 januari 2024 verlaagd naar 40%.

De EIA is van toepassing op investeringen vanaf € 2.500. In 2024 is het maximale budget voor de EIA € 149 miljoen.

Algemene wijziging EIA, MIA, VAMIL

Een van de belangrijkste wijzigingen voor zowel EIA, MIA en VAMIL is dat de regelingen allemaal worden verlengd met vijf jaar tot en met 31 december 2028.

MIA en VAMIL

Over de MIA en VAMIL is verder nog niks gepubliceerd, zodra dit gepubliceerd wordt in de Staatscourant dan zullen wij u hierover informeren.