Vanaf 6 juni tot en met 6 juli 2023 kunnen aanvragen worden ingediend voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, afgekort SDE++. Er is voor 2023 een totaalbudget van € 8 miljard.

De SDE++ is de belangrijkste regeling voor duurzame (energie)projecten. De SDE++ staat in 2023 open voor de meeste categorieën, onder andere zon, wind, geo- en aquathermie, elektrische boilers, waterstof en CCS. In 2023 wordt de lucht-water-warmtepomp, waarmee warmte uit de buitenlucht wordt gebruikt voor het verwarmen van water, wel voor het eerst toegevoegd voor bedrijven en organisaties.

De SDE-regeling werkt met openstellingsrondes. De openstellingsrondes voor de SDE++ in 2023 zijn:

  • Fase 1: € 90/ton CO2, 6 juni t/m 12 juni.
  • Fase 2: € 180/ton CO2, 12 juni t/m 19 juni.
  • Fase 3: € 240/ton CO2, 19 juni t/m 26 juni.
  • Fase 4: € 300/ton CO2, 26 juni t/m 3 juli.
  • Fase 5: € 400/ton CO2, 3 juli t/m 6 juli.