Op 9 mei 2023 gaat de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel, afgekort SSEB, weer open voor aanvragen. Subsidie is beschikbaar voor Nederlandse bouwbedrijven met plannen voor de aanschaf van emissieloze voertuigen en werktuigen en voor de ontwikkeling van nieuwe technologie.

Momenteel zijn er nog veel bouwvoertuigen en mobiele werktuigen die opereren op diesel en daardoor veel stikstof uitstoten. Met deze regeling wil de overheid hierin een om omslag realiseren. Deze subsidies zijn voor bedrijven in de bouwsector die willen investeren in de aanschaf van uitstootvrije ‘bouwmachines’. Denk bijvoorbeeld aan een elektrische hijskraan, een betonmixer op waterstof, of andere emissieloze of emissiearme bouwmaterialen die voorkomen op de nieuwe lijst van 2023 van bouwmachines en zeegaande bouwvoertuigen.

De SSEB biedt echter ook innovatiesubsidies voor Nederlandse technologiebedrijven en samenwerkingsverbanden die werken aan schone innovaties in de zin van deze regeling.

Het totale subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 60 miljoen. De nieuwe aanvraagronde van 2023 start op 9 mei 2023. Voor de SSEB-aanschafsubsidie of retrofit-subsidie kunt u aanvragen indienen  tot en met 29 december 2023.