Vanaf 4 april kunnen innovatieve mkb-ondernemers weer MIT-subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject.

‘Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren’, afgekort MIT is bedoeld om innovaties van het mkb beter te laten aansluiten bij het Nederlandse topsectorenbeleid. Vanaf 4 april is het mogelijk om MIT-subsidie aan te vragen voor haalbaarheidsprojecten.

Een ‘haalbaarheidsproject’ is voor de MIT-regeling een onderzoek naar de economische en technische haalbaarheid van een voorgenomen technische innovatie. Die innovatie kan een nieuw product, productieproces of dienst zijn.

Veel van deze projecten zijn gefocust op nieuwe productieprocessen om de productie beter, efficiënter of schoner maken. Ook ligt het accent op onderzoek naar nieuwe materialen, energietechnologie of ICT.

Het bedrijf dat subsidie aanvraagt mag het haalbaarheidsproject zelf uitvoeren of dit uitbesteden. Het project mag maximaal 12 maanden duren. De MIT-subsidie heeft een maximum van € 20.000.