Wilt u als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen zich beter kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt? De Subsidieregeling praktijkleren is een vergoeding voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Ook de begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding komen voor subsidie in aanmerking.

Maximale ontvangen subsidie is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Een aanvraag indienen is mogelijk vanaf 2 juni 2023 uur tot 15 september 2023.

Het doel van de regeling is beter opgeleid personeel dat beter voorbereid is op de arbeidsmarkt.

De Subsidieregeling praktijkleren richt zich op:

  • Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is.
  • Studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel.
  • Wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Voor een aantal sectoren is extra subsidie beschikbaar. Het gaat om extra subsidie voor een:

  • Mbo bbl-leerplek voor de sectoren landbouw, horeca of recreatie, alsmede contact- en conjunctuurgevoelige sectoren.
  • HBO-sectoren techniek en gezondheid.