Wilt u mensen beter voorbereiden voor de arbeidsmarkt door een praktijk- of werkleerplaats aan te bieden? De Subsidieregeling praktijkleren kan hierbij helpen en is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Ook de loon- of begeleidingskosten van een doctorandus of technologisch ontwerper in opleiding komen voor subsidie in aanmerking. Het doel van deze regeling is goed opgeleid personeel dat op niveau voorbereid is op de arbeidsmarkt.

De subsidieregeling is gericht op:

  • Onvaste groepen voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is.
  • Studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een schaarste ontstaat aan gekwalificeerd personeel.
  • Wetenschappelijk personeel, dat essentieel is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Voor een aantal sectoren is extra subsidie beschikbaar. Het gaat om extra subsidie voor een:

  • MBO bbl-leerplek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie.
  • MBO bbl-leerplek voor sectoren die gevoelig zijn voor schommelingen in de economie.
  • HBO-leerplek voor de tekortsectoren techniek, inclusief ICT en gezondheidszorg.

U kunt vanaf 2 juni tot en met 16 september 2022 een aanvraag indienen voor het studiejaar 2021-2022. U vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding.