De Regeling tegemoetkoming energiekosten, afgekort TEK, heeft als doel het verstrekken van een tijdelijke tegemoetkoming aan mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet.

Aanvragen kunnen van 21 maart 2023 tot en met 2 oktober 2023 worden ingediend. Deze aanvraag heeft met terugwerkende kracht betrekking op de periode november 2022 tot en met december 2023.

Subsidie wordt alleen verstrekt als deze hoger is dan € 1,19 per m3 voor gas en € 0,35 per kWh voor elektriciteit. De energiekosten tot aan de drempelprijs moet de onderneming zelf betalen. De maximale prijzen zijn vastgesteld op € 3,19 per m3 voor gas en € 0,95 per kWh voor elektriciteit.

De aan te vragen subsidie voor een mkb-onderneming of een groep kan een maximum van € 160.000 bedragen.