Wilt u binnen uw onderneming in de industrie CO2-besparende maatregelen nemen, waarvan de werking is bewezen? U doet dit voor eigen rekening en risico, maar loopt u tegen te hoge investeringskosten aan. En is de tijd waarin deze kosten zich terugverdienen langer dan 5 jaar? Vraag dan de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen industrie, ofwel VEKI, aan.

U kunt aanvragen indienen tot en met 31 januari 2025. Het maximale subsidiebedrag is € 30 miljoen. Het totale budget voor deze regeling is € 130 miljoen.

U vraagt subsidie aan voor investeringen in apparaten, systemen of technieken die passen onder de volgende thema’s:

 • Energie-efficiëntie:
  • U vraagt subsidie aan voor investeringen waardoor u minder energie gebruikt binnen (het productieproces van) uw onderneming.
 • Circulaire economie:
  • U verwerkt afvalproducten opnieuw tot producten, materialen of stoffen voor het originele doel of een ander doel. Met hergebruik bedoelen we elke activiteit waarbij u producten of onderdelen opnieuw gebruikt. Het originele doel van het product blijft gelijk.
 • Infrastructuurvoorzieningen :
  • Uw project richt zich op infrastructuur voor afvalwarmte (ook wel restwarmte genoemd) en voor waterstof.
 • Overige CO2-verlagende maatregelen:
  • Uw investering moet leiden tot minder uitstoot van CO2 of andere broeikasgassen binnen het productieproces van uw onderneming.

Deze subsidie is voor investeringen in apparaten, systemen of technieken die klaar zijn voor de markt. Het gaat dus niet om demonstratie- of pilotprojecten. Daar krijgt u subsidie voor uit de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie, afgekort DEI+.