Wilt u met uw bedrijf internationaal ondernemen? Dan heeft u hiervoor financiering nodig. Dat is bij buitenlandse plannen extra moeilijk. De onderstaande regelingen kunnen u daarbij helpen.

Dutch Good Growth Fund

Wilt u zakendoen in een groeiende markt of een ontwikkelingsland? En kunt u extra hulp gebruiken bij het rondkrijgen van de financiering? De overheid ondersteunt met leningen, participaties, garanties, exportkredietverzekeringen en exportfinancieringen met terugbetaalverplichting via het Dutch Good Growth Fund, afgekort DGGF.

Dutch Trade and Investment Fund

Wilt u internationaal ondernemen? Onder vindt u hinder om de financiering rond te krijgen? Het Dutch Trade and Investment Fund, ofwel DTIF, biedt leningen, garanties en exportfinanciering. Zo komt u eenvoudig een stap verder met uw internationale ambities.

DHI-subsidieregeling

Heeft u internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? U wilt in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming. Of u wilt mogelijke afnemers overhalen van uw technologie, product of dienst? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten, afgekort DHI, interessant voor u.

Support International Business

Heeft u onderneming de aspiratie en capaciteit om de internationale markt op te gaan? En weet u al welke buitenlandse afzetmarkt de beste kansen biedt voor uw product en/of dienst? Dan is de Support International Business, ofwel SIB, regeling wellicht iets voor u. Met deze subsidie kunt u verschillende activiteiten financieren om de stap te zetten naar internationaal zakendoen.

Horizon Europe – European Innovation Council

De EIC helpt innovatie, van fundamenteel onderzoek tot start-ups en scale-ups. De programma’s onder de EIC zijn bedoeld voor onderzoekers, ondernemers en kleine bedrijven met een grensverleggende technologie die de ambitie en capaciteit hebben om internationaal op te schalen.